วันที่::   30 ก.ค. 2552
  หัวข้อ::   เชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม "การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพธอน"
  รายละเอียด::  

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดให้มีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชุน จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพธอน(Python)" หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับครู อาจารย์ที่สอนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ที่เคยใช้ภาษาอื่น ๆ ต้องการศึกษาภาษาใหม่ ๆ ที่รองรับการทำงานได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น หรือองค์กรเอกชนที่ต้องการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี ต้องการลดต้นทุน นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เนื่องจากหลักสูตรนี้จะพยายามอบรมให้ผู้ที่ไม่เคยเรียนการเขียนโปรแกรมภาษาใด ๆ มาก่อนก็สามารถเข้าอบรมได้)

กำหนดการอบรม วันที่ 10,11,13,14 สิงหาคม 2552 8.30-16.30 น.

ค่าลงทะเบียน บุคคลภายนอก 1,200 บาท อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฟรี

ติดต่อสมัครเข้าอบรมได้ที่ โทร 074-336-933 ต่อ 222 Fax 074-336-950

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก link

  ไฟล์::  
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง::   http://mis.skru.ac.th/register/
 ผู้ประกาศ:: ทวีรัตน์ นวลช่วย