โปรแกรมค้นหาเบอร์โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ท่านสามารค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ที่ www.skru.ac.th

  0-7433-6933,0-7432-5007 และ 0-7431-4993 โทรสาร 0-7432-4221  


ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

ใส่คำค้นหา:

กลับไปค้นหาใหม่

ผลจากการค้นหาคำว่า " " เจอทั้งหมดจำนวน " 146 " รายการ

รหัส สังกัด ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
1 ผู้บริหาร อธิการบดี 111
2 ผู้บริหาร ที่ปรึกษาอธิการบดี 122
3 ผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 113
4 ผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 114
5 ผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 115
6 ผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 116
7 ผู้บริหาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 117
8 ผู้บริหาร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 118
9 ผู้บริหาร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 112
10 ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 121
11 สำนักงานอธิการบดี งานธุรการ 148
12 สำนักงานอธิการบดี ฝ่ายเลขานุการ 111
13 สำนักงานอธิการบดี ฝ่ายเลขานุการ 156
14 สำนักงานอธิการบดี ประชาสัมพันธ์ 0
15 สำนักงานอธิการบดี งานธุรการ 150
16 สำนักงานอธิการบดี การเจ้าหน้าที่ 155
17 สำนักงานอธิการบดี การเจ้าหน้าที่ 303
18 สำนักงานอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 157
19 สำนักงานอธิการบดี ฝ่ายการเงิน 152
20 สำนักงานอธิการบดี ฝ่ายการเงิน 182
กำลังแสดงหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8 [หน้าถัดไป = 2]
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

04/08/2020 เวลา 01:42:40