วันที่::   28 มิ.ย. 2555
  หัวข้อ::   ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร
  รายละเอียด::  

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี เวลา 07.00 น. ณ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555

พระจำนวน 5 รูป

  ไฟล์::  
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง::  
 ผู้ประกาศ:: พวงเพ็ญ สุวรรณ์