วันที่::   8 พ.ย. 2554
  หัวข้อ::   ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร
  รายละเอียด::  

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี

โดยเริ่มวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2554 เวลา 07.00 น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  โดยมีพระสงฆ์จำนวน 5 รูป

  ไฟล์::  
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง::  
 ผู้ประกาศ:: พวงเพ็ญ สุวรรณ์