วันที่::   10 มี.ค. 2552
  หัวข้อ::   ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย "บ้านวัฒนธรรม" รุ่นที่ 14 - 15
  รายละเอียด::  

หลักสูตรที่เปิดสอน

- นาฏศิลป์พื้นบ้านโนรา , นาฏศิลป์ไทย

- ดนตรีพื้นบ้าน , ดนตรีไทย

- รับสมัครเด็กอายุตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นไป

- ค่าเรียนตลอดหลักสูตร ๆ ละ 1,000 บาท (ยกเว้นหลักสูตรดนตรี จะต้องจ่ายค่าบำรุงเครื่องดนตรีเพิ่ม 100 บาท)

รุ่นที่ 14 สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มี.ค.52

รุ่นที่ 15 สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 เม.ย.52

 

 

 

  ไฟล์::  
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง::  
 ผู้ประกาศ:: พวงเพ็ญ สุวรรณ์