วันที่::   2 ธ.ค. 2551
  หัวข้อ::   เชิญคณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
  รายละเอียด::   ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดให้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ Blog และการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในวันที่ 4 ธ.ค. 2551 เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 2 รับจำนวน 40 ท่าน หัวข้อนี้เหมาะสำหรับ อาจารย์ นักคิด นักเขียน ผู้ต้องการมี blog เป็นของตนเองครับ
  ไฟล์::  
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง::  
 ผู้ประกาศ:: ทวีรัตน์ นวลช่วย